PAȘAPORT PENTRU CATEDRĂ
Activități Print
Written by Administrator   
Tuesday, 22 February 2011 08:23

A1. Organizare

A.2. Informare, publicitate, vizibilitate, diseminare

2.1. Lansarea proiectului

2.2. Campanie de promovare a proiectului

2.3. Publicitate, diseminare si vizibilitate

2.4. Conferintele proiectului

2.5. Seminarii multiregionale

A3. Identificarea nevoii de formare si realizarea bazei de date

3.1.Elaborarea instrumente de colectare a datelor, macheta pentru baza de date

3.2. Elaborarea studiului de analiza de nevoi de formare

3.3 Elaborarea studiului de impact a programelor de formare

4.1. Elaborarea programelor de formare

4.2.Acreditarea cursurilor de catre CCD-uri

1. Formarea formatorilor

2. Proiectarea si implementarea curriculum-ului centrat pe competente

3. Managementul clasei- Gestionarea situatiilor de criza

4. Metode interactive de predare-invatare

5. Formarea mentorilor

6. Managementul programelor de formare

7. Etica profesionala (pentru debutanti)

A.5. Selectarea si formarea formatorilor

5.1. Selectarea formatorilor

5.2 Formarea formatorilor

5.3 Organizarea unei sesiuni de follow-up

A6. Formarea cadrelor didactice

6.1. Formarea competentelor IT- certificare pasaport de conducere a calculatorului 6.2. Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe

6.3. Managementul clasei- gestionarea situaţiilor de criză

6.4. Metode interactive de predare-învăţare

6.5. Etica profesionala - formarea debutantilor

6.6. Formarea responsabililor cu formarea continua (RFC) din scoli

A7. Formarea mentorilor

A8. Activitati de mentorat cu debutantii.

A9. Realizarea si dezvoltarea platformei e-learning

A10. Managementul proiectului

10.1. Management general

10.2.Management local

10.3. Monitorizare si evaluare

10.4 Monitorizare si evaluare ex-post a programelor de formare

A11. Achizitii si dotarea centrelor de formare

A12. Audit extern